Οικοπεδα

Κατηγορίες

Οικόπεδο 1400τ.μ.
Γλυφάδα
Αγροτεμάχιο 28 Στρέμματα
Μύκονος
Αγροτεμάχιο 16,5 Στρέμματα
Μαραθώνας
Αγροτεμάχιο 50 Στρέμματα Σάμος